WindowsFactory
WindowsFactory biedt u goede montage tegen eerlijke prijzen! Kunststof kozijnen

Subsidie & VergoedingenSubsidie 2021 energiebesparing eigen huis (SEEH) 

 

 

Huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. De Rijksoverheid vergoedt 30% van de isolatiekosten. Voorheen was dat 20%. Het subsidieplafond van € 84 miljoen geldt tot 1 januari 2021. Om voor de subsidie 2021 in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 1. U neemt minimaal twee energiebesparende maatregelen
 2. Eigenaar-bewoners kunnen de subsidie alleen achteraf aanvragen
 3. Alleen de maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd, komen in aanmerking
 4. Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om de subsidie meerdere keren aan te vragen per woning. Het gaat dan wel om minimaal twee andere maatregelen. 
 5.  Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de gestelde minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype


Ook voor VvE’s

VvE’s kunnen ook subsidie aanvragen. De subsidie geldt voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr+–glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meer jaren onderhoudsplan. VvE’s kunnen een aanvraag indienen op mijnrvo.nl. Binnen 12 maanden na de beschikking moet de VvE de maatregelen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.


Stimuleringsfonds Huisvesting

Bent u ook toe aan nieuwe kozijnen, maar lukt het misschien niet uit eigen zak/vermogen? Wellicht is de zgn. duurzaamheidslening van de SVN iets voor u! Het rijk wilt de komende jaren zoveel mogelijk huishoudens voorzien van een zuinige energie label, wat te bereiken is met o.a. hr ++ glas en en isolerend kunststof kozijn. 

 Middels een stimuleringsfonds biedt het rijk u dan een erg aantrekkelijke duurzaamheidslening waarbij de rente er laag is. Voorwaarde is dat u bijv. isolerend glas afneemt i.c.m. een kunststof kozijn. Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie en woont u comfortabeler. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu!

 Mijnbouwschade

Een groot aantal particuliere huisbezitters in het aardbevingsgebied heeft schade als gevolg van de gaswinning. Het gaat dan voornamelijk om schade aan gebouwen en aan het land.

 • Schade aan gebouwen
  Denk aan woningen, boerderijen, schuren en stallen. Echter kan ook apparatuur beschadigd raken of ontstaan er lekken in technische ruimtes, uw fundering of leidingen. Ook schade aan mestkelders komt veelvuldig voor; maar deze vorm van schade wordt bijvoorbeeld nog niet erkend.
 • Schade aan het land
  Gaswinning zorgt voor verzakkingen van het aardoppervlak. Er is echter geen sprake van een egale bodemdaling. In tegendeel, de verzakking kan zelfs per vierkante meter verschillen. Dit heeft grote gevolgen voor de boer en zijn land. Door de bodemdaling worden drainages aangetast: na verloop van tijd werken deze niet meer.Via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kunt u een schadeaanvraag doen als dit het gevolg is van gaswinning. Ook hier zijn wij bekend mee en ook hier weer de voorwaarde dat u investeert in duurzame producten, zoals het laten vervangen van uw oude kozijnen en beglazing. Klik hier voor een vrijblijvende afspraak!


 
 
 
Bellen